Katalog proizvoda

Proizvodni kapaciteti

Proizvodni kapaciteti “SZR Pavliniji” dosežu od 1000 do 1.500 komada sirkovih metli na dnevnom nivou, odnosno do 30.000 do 40.000 komada na mesečnom nivou. Pošto se asortiman ne bazira samo na jednoj vrsti metle, prozvodni kapaciteti će zavisiti od vrste, veličine kao i težine željene sirkove metle. 

Specijalni modeli metli

 U mogućnosti smo da napravimo metlu po želji naručioca, od klasičnih do stilski uređenih primeraka. Za detalje molimo da nas kontaktirate.

Sirkova metla Auto metlica 3x

Sirkova metla  Auto metlica 3x šivana 

Sirkova metla Presovana 4x

Sirkova metla Presovana 4x šivena

Sirkova metla Balkan 3x

Sirkova metla Balkan 3x šivena

Sirkova metla Tepih 4x

Sirkova metla Tepih 4x šivena

Sirkova metla Dečija 3x

Sirkova metla Dečija 3x šivena

Sirkova metla Đanina 3x

Sirkova metla Đanina 3x šivena

Sirkova metla Industriska 5x

Sirkova metla Industriska 5x šivena

Sirkova metla Standard 8x

Sirkova metla Standard 8x šivena

Sirkova metla Standard 5x

Sirkova metla Standard 5x šivena

Sirkova metla Standard 4x

Sirkova metla Standard 3x šivena

Sirkova metla Standard 3x

Sirkova metla standard 3x šivena

BSCI sertifikat

Naša kompanija poseduje BSCI sertifikat čime pokazuje veliki stepen odgovornog ponašanja, kako prema ljudima tako i prema životnoj sredini. Odredbe BSCI su zasnovane na standardima Međunarodne organizacije rada (ILO), Povelje Ujedinjenh nacija (UN) o ljudskim pravima, kao i nacionalnim zakonima i propisima koji zahtevaju njihovo dosledno poštovanje.